Het nieuwe afzetgebied van de site Grands-Malades is klaar voor de volgende migratie

4 January 2021
Het nieuwe afzetgebied van de site Grands-Malades is klaar voor de volgende migratie

Alle geselecteerde oplossingen werden ingezet op de eerste proeflocatie. Zij zullen in 2021 worden getest om hun algemene doeltreffendheid te meten.


Met de voltooiing van de visafvoer en de gedragsbarrières willen Luminus en haar partners de effecten op schieraal en smolts van zalmen aanzienlijk verminderen. Het eerste wordt omgeleid naar de dam en het tweede via de nieuw aangelegde afvoerbuis. Migrerende vissen zullen dus de doorgang door de hydro-elektrische installaties vermijden.


Functionele tests van de nieuwe gedragsbarrière voor smolt in combinatie met de afvoer zullen in maart plaatsvinden, als het weer het toelaat.