Videos

Picturale uitleg voor alle.

Life4Fish, innovatie ten dienste van de natuur

Luminus en zijn partners willen jullie laten kennismaken met het project en de meest belangrijke mijlpalen. Ontdek de volledige film hier!

Teaser presentatie Life4Fish

Kom en ontdek het Life4Fish programma in beelden! 

Teaser in het Nederlands hier

Webinar 17/02/2022

De projectpartners deelden hun acties tijdens deze open uitwisselingssessie. 

Op de agenda:

Presentatie van het project en de toegepaste oplossingen

Modellering van downstream-outputs

Ontwikkeling en uitvoering van downstream-modellen

Effect van kunstwerken op referentiesoorten tijdens de stroomafwaartse migratie

Resultaten van downstream monitoring en doeltreffendheid van proefoplossingen 

Volgende stappen in het Life4Fish-project en repliceerbaarheid

Een nieuw migratiekanaal voor jonge zalm bij de waterkrachtcentrale van Grands-Malades

U kunt de video met Nederlandse ondertitels via deze link bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6LP2PFID68

Devaluatie 2021 : uitzetten van smolts om de doeltreffendheid van de oplossingen te meten

Uitzetting van met zenders uitgeruste jonge zalmen aan de brug van Jambes in Namen op 31/03/2021. Wanneer ze stroomafwaarts zwemmen, kan dankzij het netwerk van telemetrische zenders op de verschillende Luminus-locaties op doeltreffende wijze gecontroleerd worden of de beschermingsmaatregelen die momenteel worden getest goed werken: de afvoerbuis van Luminus in Grands-Malades en de watertrappen aan de stuwdammen van Ramet en Monsin. 

Het doorlaten van vis door de turbines

Profish heeft een techniek ontwikkeld om het effect van turbines op jonge zalmen en Europese schieraal te meten tijdens hun afdaling. Deze studies stellen de teams in staat de werkelijke problemen beter te begrijpen en oplossingen te vinden om de ecologische continuïteit in de Maas te verbeteren.

Markeren van vis

Om de door Atlantische jonge zalmen en Europese schieraal tijdens de afdaling gebruikte gangen te identificeren, worden akoestische zenders in de vissen geplaatst. Aan de hand van de gegevens die worden verzameld door de bij de dammen geïnstalleerde ontvangers kunnen de Profish-teams een kaart opstellen waarop de afgelegde routes zijn aangegeven. Deze informatie zal worden gebruikt om kruisingsstructuren te creëren.  

Presentatie ULiège Laboratorium

De Universiteit van Luik heeft hydraulische modellen gemaakt van de waterkrachtcentrales van Grands Malades en Ivoz Ramet. Deze fysische en numerieke modellen maken het mogelijk de stromen bij het naderen van de centrales te karakteriseren en zodoende oversteekstructuren te ontwerpen die beter zijn aangepast aan de soorten waarop het project is gericht.

Webinar : Insights about turbine impacts and evaluation of some mitigation measures

Dams associated with hydroelectric power plants (HPP) disrupt river connectivity and affect fish movement and survival. Several studies determine the impact of HPP in terms of fish survival and damage. However, little information is available on their impact regarding the ability of fish to continue to migrate. The LIFE4FISH project aims at assessing this mid-term impact on fish migration and further evaluates in-situ the efficiency of some mitigation measures. First results were presented in this webinar.


The webinair took place on Thursday 12November 2020