Ontdek op deze pagina de belangrijkste fasen van het project, van de eerste studiefasen tot vandaag.

Vanaf 2010

Impact- en gedragsstudies bij de Lixhe-centrale

December 2013

Nieuwe vergunningen ontvangen voor Monsin en Ivoz-Ramet

September 2015

Eerste indiening bij het Lifefonds

Juli 2016

Besluit: EDF Luminus Life4Fish Fase 1 op onze CAPEX’s

September 2016

Tweede indiening bij het Lifefonds

Oktober 2016

Impactstudie in Andenne

November 2016

Vergunning voor 20 jaar afgegeven bij Grands-Malades

Van maart 2017 tot januari 2018

Impact- en gedragsstudies in de centrale van Monsin en Grands-Malades

Oktober 2017

Life4Fish Project Fase 2 begint

2018

Ontwikkeling van de vangstcapaciteit voor de vorming en karakterisering van de voorraden

2018-2019

Modellering van doorgangen door de waterbouwkundige constructies Ivoz-Ramet en Grands-Malades

Februari 2019

Stroomafwaarts migratiedynamiek en model voor aal en zalm

Augustus 2019

Installatie van de eerste elektrische gedragsbarrière in Grands-Malades

September 2019

Installatie van de luchtbel gedragsbarrière in Ivoz-Ramet

Oktober 2019 – Februari 2020

Het testen van het Andenne model voor stroomafwaarts migratie

2020-2023

De opvolging van de stroomafwaarts migratie van de aal in 2020-2021 en de zalm in 2021. De laatste zalmopvolging wordt verwacht in 2023.

September-December 2020

Bouw van een afvoerkanaal voor smolts in Grands Malades

October 2020

Installatie van een tweede zalmbarrière in Grands Malades

November 2020

Ingebruikname van Monsin visvriendelijke turbines

2021-2022

Wijdverspreide inzet van beschermingselementen

Januari 2021

Nieuwe Life4Fish website

2023

Installatie van meer visvriendelijke turbines in Ivoz-Ramet

2026

Installatie van visvriendelijke turbines in Grands-Malades