Partners

Vijf acteurs brengen hun specifieke vaardigheden samen.

Luminus (Productieafdeling)

Luminus (Productieafdeling)

Luminus investeert om de energie-uitdagingen van morgen aan te gaan: het bedrijf biedt zijn klanten innovatieve oplossingen op het gebied van energie-efficiëntie en blijft zich ontwikkelen op het gebied van duurzame energie. De visie van Luminus is gebaseerd op het streven naar klanttevredenheid en het bieden van carrièremogelijkheden aan haar 2.000 medewerkers, waarvan het merendeel zijn tijd besteedt aan de ontwikkeling van energie-efficiënte diensten en duurzame energie. Voor het 8e opeenvolgende jaar behoort het bedrijf tot de 73 Belgische bedrijven die tot de Top Employer zijn verkozen. Luminus profiteert van haar sterke lokale wortels en de expertise van de EDF Groep, een van de belangrijkste spelers in de wereldwijde energiesector.

Dankzij de ervaring in de productie van duurzame energie levert Luminus - de nummer 1 van het land op het gebied van waterkracht - expertise en kennis op het gebied van investeringen, exploitatie en onderhoud van waterkrachtinfrastructuren. Luminus is verantwoordelijk voor de exploitatie van verschillende waterkrachtcentrales langs de Neder Maas en brengt als operator binnen het consortium technische expertise in.

EDF Groep

EDF Groep

Het LNHE, dat sinds 1947 een historische bijdrage levert, heeft zijn activiteiten volledig gewijd aan de interactie van water en milieu met de producerende vloot van EDF.

De missies hebben drie belangrijke doelstellingen:

  • Versterking van de milieuaanvaardbaarheid van de opwekkingsinstallaties van EDF met betrekking tot het aquatisch milieu (en de gezondheid, via de voedselketen): thermisch, chemisch, radiologisch, biologisch, morfodynamisch en continuïteitsbehoud van de waterlopen, enz.
  • Beschermen van productie-installaties (dammen, nucleaire sites) tegen milieu-agressie: overstromingen, stormen, lage waterstanden, hittegolven, biologische agressie (macrofyten, biofouling), enz.
  • Bijdragen tot de optimalisatie van onze productiemiddelen door de beschikbaarheid van de watervoorraad die nodig is voor het koelsysteem van de kerncentrales en de hydro-elektrische productie te verzekeren en, in een context van een ontkoolde energiemix, bijdragen tot de ontwikkeling van mariene energie en offshore-windenergie.
Profish Technologie

Profish Technologie

Profish Technology is een spin-off van de in 2007 opgerichte Universiteit van Luik, gespecialiseerd in het monitoren van de visecologie. In het kader van het LIFE4FISH-project is hun missie het meten van het migratiesucces van Atlantische zalmsmolts en schieraal in de door Luminus gecontroleerde hydro-elektrische installaties.

Universiteit van Namen

Universiteit van Namen

Met meer dan 6.200 studenten en 1.100 medewerkers speelt de Universiteit van Namen een vooraanstaande rol in de economische, sociaal-culturele en wetenschappelijke ontwikkeling van Wallonië. Naast de zes faculteiten die bachelor-, master- en doctoraatsprogramma's aanbieden, zijn talrijke onderzoeksinstituten actief in interdisciplinaire en transdisciplinaire projecten waarbij fundamenteel en toegepast onderzoek aan bod komt. Van de 11 onderzoeksinstituten heeft ILEE tot doel de fundamentele mechanismen van het leven op aarde en de interacties tussen het leven en zijn omgeving te bestuderen. ILEE draagt bij tot een beter begrip van de evolutie van het leven en van de huidige en toekomstige uitdagingen op milieugebied. Als lid van ILEE legt de URBE zich toe op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau op het gebied van aquatische ecologie, moleculaire ecologie, evolutionaire biologie, ecofysiologie en ecotoxicologie. De belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen zijn het begrijpen van de reacties van aquatische organismen op milieustress, door het verbeteren van de kennis van de evolutie van verschillende organismen door genetische veranderingen in meren en rivieren. Bovendien wordt via fundamenteel en toegepast onderzoek gewerkt aan nieuwe antwoorden op het gebied van de zoetwateraquacultuur in zowel gematigde als tropische gebieden.

De URBE heeft een lange ervaring op de verschillende gebieden van het Life4fish-project, gezien haar grote deskundigheid op het gebied van visecologie en de schatting van visbestanden in rivieren en meren, en ook op het gebied van de fysiologie en immuniteit van verschillende vissoorten, waaronder paling en Atlantische zalm.

Universiteit van Luik

Universiteit van Luik

De Universiteit van Luik is de volledige openbare universiteit van de Federatie Wallonië-Brussel. Haar uitmuntendheid is gebaseerd op twee eeuwen onderwijs en onderzoek van hoog niveau en op een intellectuele traditie die Luik al sinds de Middeleeuwen doet schitteren.

In het kader van het LIFE4FISH-project wordt een beroep gedaan op de deskundigheid van de onderzoeksgroep HECE van de faculteit Toegepaste Wetenschappen (School voor Ingenieurswetenschappen en Informatica) op het gebied van hydraulische modellering om de stromingsomstandigheden in de Maas in het recht van de bestudeerde sites te karakteriseren en zo het ontwerp van oplossingen voor stroomafwaartse stromingen mogelijk te maken.